Vodstvo – sedam osobnih obilježja dobrog vođe

Koliko često puta ste čuli komentar:

"On ili ona je rođeni vođa?"

U nekim ljudima postoje određene osobine  koje ih, čini se, prirodno stavljaju u položaj na kojem ih ostali suradnici  gledaju  kao vođe.

Bilo da je osoba rođena kao vođa ili je razvila vještine i sposobnosti komunikacije tako da  ista ,s vremenom, postane lider ,uvijek raspoložen i spreman za promjenu . Postoje  stalne i jasne osobine koje se primječuju  u ponašanju lidera. Te se kvalitete mogu razviti ili mogu biti dio njihove izvorne osobnosti.  Istražimo ih dalje.

Sedam osobina dobroga vođe:

1. Dobar vođa ima odmjereni karakter. Od najveće je važnosti da vođa ima povjerenja u sebe i druge  da može voditi ljude. Lideru treba vjerovati i znati da živi svoj život iskreno i pošteno. Dobar vođa "vodi stalni razgovor" i time zarađuje pravo na odgovornost za druge. Istinska vlast se rađa iz poštovanja sljedbenika prema dobrom karakteru i pouzdanosti osobe lidera koja vodi.


2. Dobar vođa je oduševljen radom drugih  , kao i njihovom ulogom . Ljudi će otvorenije reagirati na osobu strasti i predanosti. Lideri moraju biti sposobni biti izvor inspiracije i biti motivatori za traženu akciju ili cilj. Iako odgovornosti i uloge vođe mogu biti različite, vođa treba biti viđen kao dio tima koji radi na postizanju ciljeva organizacije.. Ova vrsta vođe neće se bojati zavrnuti rukave i uprljati se.


3. Dobar vođa je siguran. Kako bi vodio i odredio smjer, vođa mora izgledati i ponašati se samouvjereno kao osoba i kao lider s vodećom ulogom.. Takva osoba inspirira povjerenjem u druge ljude i privlači povjerenje i potiče napore tima da dobro izvrši zadatak. Vođa koji izražava  pozitivan stav  prema ostvarivome cilju inspirira i potiče  na članova tima da ulože napor potreban za ostvarenja.


4. Lider također mora funkcionirati mirno  i učinkovito u  svim situacijama. Ljudi gledaju na vođu u  neizvjesnim vremenima  i nepoznatim novim situacijama te pronalaze sigurnost  kada vođa izražava  povjerenje i pozitivno se ponaša prema mogućim ishodima .


5. Dobri su vođe tolerantni na neizvjesne ishode i ostaju mirni,  i postojani stalno teže prema mogućim mostvarenjiam i glavnoj svrsi organjzacije. "Oluje  , emocije i krize "dolaze i odlaze, a dobar vođa ih uzima kao dio putovanja i zadržava  hladnokrvnost i "mir u glavi".


6. Dobar vođa cijelo vrijeme se treba postojano posvetiti postizanjun glavnih  ciljeva a uz to biti u  fokusu svih detalja te analitički razmišljati. Dobar vođa ne samo da gleda na situaciju u cjelini, nego je može podijeliti u dijelove ,korake radi boljeg uvida . Ne samo da cilj bude stalno u  vidu, nego ga sposobni vođa može podijeliti na upravljive korake i stalno napredovati prema konačnome izvršenju.


7. Dobar je vođa predan i teži  izvrsnosti. Drugo ."manje bolje2 ne vodi uspjehu. Dobar lider ne samo da održava visoke standarde, već je i proaktivan u podizanju razine kvalitete vlastitoga rada i razmišljanja kako bi postigao izvrsnost na svim područjima.

Navedenih sedam osobnih kompetencija su temelj za dobro vodstvo. Neke od navedenih  mogu biti prirodnije prisutne u osobnosti vođe. Međutim, svaka od tih značajki može se razviti i ojačati. Dobar vođa, bez obzira da li prirodno posjeduju te kvalitete ili ne, mora raditi na promjeni  kako bi ih dosljedno razvio i ojačao u svojoj vodećoj ulozi.

Spread the World
admin
 

Pro Marketer and Lifestyle Educator. Helping To Create Successful "Freedom Loving" Marketers I'm associate consultant in several small business in Balkans region and I'm interested to promote and sell various products and education programs in my area. My customers are business partners , small business owners and targeted audiences of consumers reached with my different messenger and email lists of 17.000 subscribers I have 11 years if experience in IM and 40 years in business development Consultancy specialized in #International B2B #retail#business development#contentmarketing #digitalmarketing #InfluencerMarketing #socialmediamarketing #globalmarketing

>